Privacyverklaring Camping De Lage Werf

Camping De Lage Werf , gevestigd aan de Lageweg 4, Den Bommel, is verantwoordelijk voor de werking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Camping De Lage Werf,
Bommelsedijk 9,
3258 LA Den Bommel
Tel:(0187)643306
https://campingdelagewerf.nl/cms

M. Buijs is de Fuctionaris Gegevensbescherming van Camping De Lage Werf. Zij is te bereiken via info@campingdelagewerf.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camping De Lage Werf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Contactformulieren

Informatie verzonden via contactformulieren via deze website worden versleuteld naar ons verstuurd. De door u verzonden gegevens zullen alleen worden gebruikt voor onze dienstverlening. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via info@campingdelagewerf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Camping De Lage Werf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw reservering en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Camping De Lage Werf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Camping De Lage Werf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Camping De Lage Werf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor communicatie met de gast en de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Camping De Lage Werf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. De met Google Analytics verzamelde gegevens worden gebruikt om deze website te verbeteren. Er worden geen persoonlijke en/of marketing gegevens van u geregistreerd of bewaard.

Beveiliging inlogs Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlogverzoeken, verzoeken om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt gedurende 14 dagen bewaard.

Met wie we jouw data delen

Wanneer u een booking plaatst op onze website, zal deze plaatvinden via het systeem van TommyBookingSupport. Deze zullen de zorg dragen voor de bescherming van de door u ingegeven gegevens en betalingsverkeer. Meer informatie over de privacyverklaring van TommyBookingSupport kunt u vinden op privacyverklaring van Tommy Booking Support. Deze site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door de SiteCheck van Sucuri. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar Sucuri; Sucuri kan echter persoonlijke openbare informatie (zoals in reacties) tijdens de scan vinden. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Sucuri.

Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt aangeboden door ithemes.com. Raadpleeg het privacybeleid van iThemes voor meer informatie over privacybeleid.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen .De data binnen Google Analytics wordt voor een periode van 26 maanden bewaard. Dit om verbeteringen van de website te kunnen vergelijken met voorgaande perioden. Beveiligingslogboeken worden 14 dagen bewaard.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping De Lage Werf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@campingdelagewerf.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Camping De Lage Werf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Camping De Lage Werf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@campingdelagewerf.nl

Wij zijn aangesloten bij:

Wij verwelkomen u graag op Camping De Lage Werf in Den Bommel!

Pin It on Pinterest