Huisregels / Reglement Camping De Lage Werf

Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
  Deze bedraagt:
  • bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Toeristische plaatsen

 • Aankomst vanaf 13.00 uur en vertrek vóór 11.00 uur . Er kan eventueel na overleg, indien mogelijk de dag van vertrek tot 18.00 uur ’s avonds gebleven worden. Er wordt dan een half dagtarief gerekend.
 • Als er meer stroom gebruikt wordt als 4 KWH per dag wordt dat extra berekend. Er wordt dan €0.45 per KWH gerekend.
 • Afrekenen vooraf per bank of bij aankomst.
 • Iedere kampeerplaats heeft zijn eigen water, stroom en afvoerpunt.( afvoerslang verplicht)
 • Gelieve alleen luchtdoorlatend tentdoek gebruiken.
 • Doe niemand overlast aan.
 • Rijd stapvoets op de camping, denk aan de veiligheid van de mede recreanten.
 • Honden zijn bij ons van harte welkom. Maximaal 2 honden per kampeerplaats. Uw hond dient op de camping aangelijnd te zijn. Poep van de hond moet overal worden opgeruimd. Honden zijn i.v.m hygiëne niet toegestaan in het sanitair gebouw. Laat uw hond geen stoornis zijn voor u mede recreant.
 • Auto’s: Op het veld alleen voor het zetten of halen van uw caravan, parkeer uw auto daarna op de parkeerplaats .
 • Het is niet toegestaan om meer als 10 personen tegelijk op bezoek te hebben.
 • U dient zelf toezicht te houden op uw kinderen, het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. Ze mogen zich vrij bewegen op het campingterrein , maar het is niet de bedoeling dat zij zich in onze tuin begeven of rondom of in de schuur. kleine kinderen graag onder begeleiding van een volwassenen in het sanitair gebouw.
 • In de fietsenstalling mag u in overleg met ons uw fiets stallen. Doe de deur goed dicht na gebruik.
 • Huishoudelijk afval dient in dichtgebonden plasticzakken in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Papier en karton in de daarvoor bestemde blauwe container, glas in de blauwe container met geel deksel. Restafval in de groene containers. Groente Oud ijzer of metaal in de grijze container. Plastic, drinkpakken en blikjes in de oranje container. Ander afval of grof vuil dient door de recreant zelf te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan grof afval te deponeren in de containers, bestemd voor huishoudelijk afval. Het is ook niet toegestaan (grof) afval naast de containers te zetten. Grof afval dient zelf afgevoerd te worden bij de milieu straat of mee naar huis toe genomen te worden.
 • Geen vet of verband in afvoer of toiletten.
 • Tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u geen gebruik maken van de douche, wegens schoonmaak. De toilet kunt u wel gebruiken. In het sanitair gebouw geldt een rookverbod.
 • Het is niet toegestaan om kleding te wassen in de vaatwastableau of er warm water te halen. Deze zijn alleen voor de afwas.
 • Na 10.00 uur ’s avonds mag er geen herrie meer gemaakt worden.

 

Deelseizoen /Seizoenplaatsen

 • De recreant is verplicht de regels en de voorwaarden van de Camping na te leven. De recreant draagt er zorg voor dat mede recreanten en/of derden die hem/haar bezoeken en/of bij hem/haar verblijven , de voorwaarden en regels naleven.
 • Rijd stapvoets op de camping, denk aan de veiligheid van de mede recreanten.
 • Auto’s :Op het veld alleen voor het zetten of halen van uw caravan. Parkeer uw auto daarna op de parkeerplaats. Het is niet toegestaan om tussendoor het veld op te rijden ( ook niet als de paal naar beneden is). We hebben een bolderwagen beschikbaar voor het vervoeren tussentijds van bagage /boodschappen. Voor behoud van een mooi veld, mag er bij veel regen het veld niet bereden worden.
 • Huishoudelijk afval dient in dichtgebonden plasticzakken in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Papier en karton in de daarvoor bestemde blauwe container, glas in de blauwe container met geel deksel. Restafval in de groene containers. Oud ijzer of metaal in de grijze container. plastic, drinkpakken en blikjes in de oranje container. Ander afval of grof vuil dient door de recreant zelf te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan grof afval te deponeren in de containers, bestemd voor huishoudelijk afval. Het is ook niet toegestaan (grof) afval naast de containers te zetten. Grof afval dient zelf afgevoerd te worden bij de milieu straat of mee naar huis toe genomen te worden.
 • Een schoon milieu begint ook op Camping De Lage Werf bij u zelf. Dus: geen afvalstoffen en vet door het riool spoelen of weg laten lopen in de grond ( bijv. verfresten, olie ( frituur) vet, jus, maandverband e.d. In geval van verstopping van de riolering zullen de kosten voor het ontstoppen worden verhaald op de veroorzaker.
 • Gasslangen en drukregelaars dient u regelmatig te vervangen, let op de datum op de slang wanneer deze vervangen moet worden.
 • Honden zijn bij ons van harte welkom. Maximaal 2 honden per kampeerplaats. Uw hond dient op de camping aangelijnd te zijn. Poep van de hond moet overal worden opgeruimd. Honden zijn i.v.m hygiëne niet toegestaan in het sanitair gebouw. Laat uw hond geen stoornis zijn voor u mede recreant.
 • Het is niet toegestaan om meer als 10 personen tegelijk op bezoek te hebben.
 • U moet zelf het gras maaien rond u caravan. Wij maaien het gras wekelijks , maar blijven ruim van de caravan vandaan. De ondernemer behoudt zich het recht voor in te grijpen, wanneer u uw plaatsje niet goed onderhoud. Bestede uren worden in rekening gebracht. Grasmaaien mag niet op zondag!! Opgevangen gemaaid gras niet in sloot of bosjes gooien ,maar in de wei op de daarvoor bestemde ruimte of in de GFT container.
 • Na 10.00 uur s avonds mag er geen herrie meer gemaakt worden.
 • Tussen 12.00 en 13.00 uur kunt u geen gebruik maken van de douche, wegens schoonmaak. De toilet kunt u wel gebruiken. In het sanitair gebouw geldt een rookverbod.
 • Afvoerslang verplicht gebruiken, waterslang eraf na gebruik i.v.m legionella.
 • In de fietsenstalling mag u in overleg met ons uw fiets stallen, alleen fietsen deze dient u wel aan het einde van het seizoen mee naar huis toe te nemen (eigen risico). Doe de deur goed dicht na gebruik.
 • In de fietsenstalling staat een brandblusapparaat, u mag deze gebruiken bij brand.
 • Het stroom verbruik wordt aan het einde van het seizoen opgemeten en doorgeven ,zodat de kosten overgemaakt kunnen worden.( €0.45 per KWH)
 • Indien de recreant een overnachtende bezoeker krijgt , dient dit van te voren aan de ondernemer te worden gemeld en is men de ondernemer €3.00 + toeristenbelasting €1.50 verschuldigd  en eventueel bij extra auto €1.20.
 • Het is de recreant niet toegestaan de plaats/ het kampeermiddel te verhuren aan derden. Ook is het niet toegestaan dat andere gasten verblijven in u kampeermiddel als u zelf niet aanwezig bent.
 • Het is niet toegestaan op kleding te wassen in de vaatwastableau of warm water te halen. Deze zijn alleen voor de afwas.
 • De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of beschadigingen aan eigendommen van de recreant.

Vaste seizoenplaats

 • De ondernemer stelt de overeengekomen plaats ter beschikbaar voor recreatieve doeleinden met het recht daarop een kampeermiddel te plaatsen en te houden. Permanente bewoning is niet toegestaan.
 • De recreant is verplicht de regels en de voorwaarden van de Camping na te leven. De recreant draagt er zorg voor dat mede recreanten en/of derden die hem/haar bezoeken en/of bij hem/haar verblijven , de voorwaarden en regels naleven.
 • De overeenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • De overeenkomst wordt gesloten voor ( de resterende duur van) een overeenkomst jaar. Na afloop daarvan wordt zij telkens automatische met 1 jaar verlengd onder de dan geldende voorwaarden.
 • Elk jaar wordt er in jan/febr. een mail gestuurd met daarin de eventuele wijzigingen en de tarieven voordat seizoen. Deze moeten vóór 15 maart worden voldaan.
 • Het stroom, water en gas verbruik wordt aan het einde van het seizoen opgemeten en doorgeven ,zodat de kosten kunnen worden voldaan.
 • Het is niet toegestaan om water op een andere plaats te halen/gebruiken. Ook niet bij het toiletgebouw.
 • Het is de recreant niet toegestaan de plaats/ het kampeermiddel te verhuren aan derden. Ook is het niet toegestaan dat andere gasten verblijven in u kampeermiddel als u zelf niet aanwezig bent.
 • Indien de recreant een overnachtende bezoeker krijgt , dient dit van te voren aan de ondernemer te worden gemeld en is men de ondernemer €3.00 + toeristenbelasting €1.50 verschuldigd en eventueel een auto €1.20.
 • Het is niet toegestaan om meer als 10 personen tegelijk op bezoek te hebben.
 • Honden zijn bij ons van harte welkom. Maximaal 2 honden per kampeerplaats. Uw hond dient op de camping aangelijnd te zijn. Poep van de hond moet overal worden opgeruimd. Honden zijn i.v.m hygiëne niet toegestaan in het sanitair gebouw. Laat uw hond geen stoornis zijn voor u mede recreant.
 • Recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een nette en goede staat van onderhoud te houden.
 • De ondernemer behoudt zich het recht voor in te grijpen, wanneer u uw perceel niet goed onderhoud. Besteden uren worden in rekening gebracht.
 • Op elke plaats mag 1 bij gebouwtje/schuurtje worden geplaatst (geen betonnen vloer) met een maximale grootte van 2.75 x 2.75, dit uitsluitend na toestemming van de ondernemer.
 • Het is de recreant, mede recreant(en) en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels ( zoals serres of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer.
 • Niet toegestaan is grind, schelpen en het plaatsen van schuttingen, coniferen en klimop.
 • Huishoudelijk afval dient in dichtgebonden plasticzakken in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Papier en karton in de daarvoor bestemde blauwe container, glas in de blauwe container met geel deksel. Oud ijzer en metaal in de grijze container. Plastic , drinkpakken en blikjes in de oranje container. Tuinafval in de wei op de daarvoor bestemde ruimte. Ander afval of grof vuil dient door de recreant zelf te worden afgevoerd. Het is niet toegestaan grof afval te deponeren in de containers, bestemd voor huishoudelijk afval. Het is ook niet toegestaan (grof) afval naast de containers te dumpen. Grof afval dient zelf afgevoerd te worden bij de milieu straat of mee naar huis toe genomen te worden.
 • Een schoon milieu begint ook op Camping De Lage Werf bij u zelf. Dus: geen afvalstoffen en vet door het riool spoelen of weg laten lopen in de grond ( bijv. verfresten, olie ( frituur) vet, jus, maandverband e.d. In geval van verstopping van de riolering zullen de kosten voor het ontstoppen worden verhaald op de veroorzaker.
 • In elk kampeermiddel dient een goedgekeurde 2 kg brandblusser aanwezig te zijn en een werkende rookmelder.
 • De gasinstallatie van elke chalet of stacaravan dient elke 4 jaar gekeurd te worden.
 • Stacaravan/chalet bezitters zijn zelf verantwoordelijk voor hun elektrische installatie vanaf onze kast. U dient een aardlekschakelaar te hebben die volstaat voor uw eigen installatie. De kasten zijn gezekerd op 16 Ampère.
 • Er mag 1 auto op de eigen plaats gezet worden, niet in de laan/pad. Bezoek ook al is het kort moet parkeren op de parkeerplaatsen. Voor een tweede auto geldt een toeslag.
 • Na 10 uur ’s avonds mag er geen herrie meer gemaakt worden, ook de auto’s moeten dan geparkeerd worden op de parkeerplaats en mogen niet bij de caravan geparkeerd worden.
 • Rijd stapvoets op de camping, denk aan de veiligheid van de mede recreanten.
 • De recreant is zelf verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de waterleiding van het kampeermiddel. De ondernemer tapt het water bij de watermeter put af van 1 november t/m 15 maart.
 • Indien het kampeermiddel buiten het kampeerseizoen wordt bezocht, dient de recreant zijn auto op de verharding te parkeren en niet op het gras.
 • Bij verkoop van een kampeermiddel op de plaats is toestemming nodig van de ondernemer. Het terrein is van de ondernemer en deze bepaalt aan welke recreant hij een plaats verhuurt, der halve met welke recreant hij een nieuwe overeenkomst sluit.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het stageld voor lopende overeenkomst jaar verschuldigd.
 • Beëindiging van de overeenkomst door de recreant of ondernemer dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe kampeerseizoen. Indien dit niet gebeurt, wordt de huur automatisch met een jaar verlengd.
 • Borg is ingesteld voor stacaravan/chalet bezitters en bedraagt €550.00 per caravan/chalet. Dit bedrag wordt terug betaald indien de recreant bij beëindiging van de overeenkomst de staanplaats ontruimd en opgeruimd aan de ondernemer oplevert , uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode. Door ontruiming door de recreant wordt verstaan het van de plaats en van terrein verwijderen van het geen zich op de laatste dag van de overeenkomst op de plaats bevindt of heeft bevonden, uitgesloten eigendommen van de ondernemer.
 • Indien de recreant niet voldoet aan het bepaalde in hierboven genoemde lid heeft de ondernemer het recht na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijk termijn, de plaats te ontruimen en op te ruimen. De gemaakte kosten worden in rekening gebracht van de recreant.
 • Het toiletgebouw is van 15 oktober tot 17 maart buiten gebruik.
 • De ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en/of beschadigingen aan eigendommen van de recreant. Heeft u vragen over de camping, vraag het aan de ondernemer en ga niet af op het advies van derden. Tijdig overleg kan veel narigheid en misverstanden voorkomen en bijdragen aan een prettig verblijf op de camping.

 

Wij zijn aangesloten bij:

Wij verwelkomen u graag op Camping De Lage Werf in Den Bommel!

Camping De Lage WerfVoor Rust, Ruimte & gezelligheid

Pin It on Pinterest